Fra de danske gader

til konfliktens centrum

Gennem tre landsindsamlinger har DFD og Læger uden Grænser haft et samarbejde om de hvide lægekitler. De hvide kitler har været med til at åbne døre, og så har de været med til at understrege sagen og det arbejde, som de udsendte udfører i felten. Fra næste år stopper Læger uden Grænser deres landsindsamling, men arbejdet ude i felten fortsætter.

Den hvide kittel fylder meget i vores hverdag. Hver dag vasker og leverer vi flere tons hvide kitler og unifor-mer til den danske sundheds- og omsorgssektor. Samarbejdet med Læger uden Grænser har taget ud-gangspunkt i de mange kitler, som vi må kassere, fordi de ikke længere lever op til de gældende kvalitets-standarder, som der er for uniformer til sundhedssektoren. Kitlerne er stadig brugbare, og det virkede oplagt, at de mange indsamlere blev iklædt kitler for at skabe synlighed om den medicinske nødhjælp, som de udsendte med Læger uden Grænser udfører ude i verdens brændpunkter.

Om samarbejdet udtaler divisionsdirektør i Velfærd & Sundhed, Hanne Selsholt Britz:

”Samarbejdet med Læger uden Grænser har fra starten givet rigtig god mening. For det første rent praktisk. Vi har løbende lægekitler, som vi må kassere, fordi de ikke længere lever op til sundhedssektorens kvalitetskrav, men det kan være pga. et lille hul, så derfor kan de sagtens bruges til andre formål. En anden grund er, at vi i DFD har rigtige mange medarbejdere med flygtninge- og indvandrerbaggrund. Mange er flygtet fra nogle af de områder, hvor Læger uden Grænser arbejder. Derfor ville vi gerne støtte op om landsindsamlingerne ved at udlåne vores aflagte lægekitler.”

Den mest simple behandling har stor effekt
Forholdene ude i felten er sjældent som dem, vi kender fra det danske sundhedsvæsen. Slum, oversvøm-melser og manglende elektricitet er bare nogle af de forhold, der besværliggør operationer, fødsler og be-handlinger generelt.

For de udsendte i felten betyder hjælpen fra indsamlinger og andre private donationer derfor noget, og det er med til at gøre en forskel i deres arbejde. Heidi Elise Strømsholt er sygeplejerske, og hun har været udsendt til DR Congo. Hun fortæller, hvordan små og ofte simple bidrag kan have stor effekt:

”Da jeg var udsendt som sygeplejerske til Masisi i DR Congo, behandlede vi hver dag børn under fem år for fejl- og underernæring. Det er en ganske simpel behandling bestående af terapeutisk mælk og beriget jord-nøddepasta, men den har en stor effekt. På ganske få dage forvandlede de syge børn sig til glade og livlige børn igen. Det ville ikke være muligt uden hjælp fra donorer, og hver gang, vi udskrev et rask og smilende barn, var jeg taknemmelig for alle dem, som havde støttet vores arbejde og gjort det muligt. Jeg blev så rørt og glad for de frivillige hjemme i Danmark, der gik på gaden for at samle ind og dermed var med til at sikre, at vi kunne give behandling til alle de syge børn, som kom til vores hospital.”

Den hvide lægekittel åbner døre
For de mange indsamlere har lægekitlen utvivlsomt været med til at åbne døre i mere end én forstand. Man-ge mennesker har positive associationer med den hvide lægekittel, som nyder stor tillid blandt danskerne. Ved indsamlingerne har lægekitlerne derfor skabt ekstra opmærksomhed om sagen, og samtidig har det været en oplagt måde at få fortalt om det hjælpearbejde, som alle de udsendte i Læger uden Grænser udfører over hele verden.

En af de mange indsamlere, der dedikerede et par timer på en solrig søndag tilbage i maj, er Jesper Dissing, som havde taget sin datter Olivia med rundt i gaderne:

”Læger uden Grænser er en fantastisk hjælpeorganisation, og hvis jeg kan støtte ved at gå rundt i et par timer, så gør jeg gerne det. Jeg har rigtig stor tillid til organisationen. Jeg samlede ind sammen med min datter Olivia. Jeg synes, at det er en god måde at vise hende, hvordan man på et par timer kan hjælpe andre mennesker rigtig meget. Og så var det bare superhyggeligt, og vi syntes faktisk begge, at det var sjovt at gå rundt i kitler.”

Hos organisationen bliver de private organisationer også tillagt en vigtig betydning. Direktør i Læger uden Grænser, Jesper Brix, uddyber:

”Ud over at samle penge ind til det livsvigtige arbejde, er landsindsamlingen også en mulighed for danskerne at vise deres støtte til arbejdet ude i verden, det er en måde at engagere sig på. Det betyder rigtig meget, både for os og for de som tager aktivt del rundt om i landet. Her har DFD været en stor støtte og hjælp, som vi er rigtig glade for. I 2019 har vi valgt ikke at lave en klassisk dør-til-dør landsindsamling, hvor vi går rundt og ringer på døre. I stedet prøver vi at tænke nyt, er der andre måde at engagere danskerne på og samtidig får samlet nogle penge ind til arbejdet i de mere en 70 lande, vi er til stede i.”

De hvide kitler har stor troværdighed
Læger, sygeplejersker og læger topper Radius’ årlige analyse af faggruppernes troværdighed, hvor 2040 repræsentativt udvalgte danskere i alderen 18 til 75 år på seks parametre er blevet bedt om deres vurdering af 26 faggruppers troværdighed på en skala fra et til fem.

1. Jordemødre – 4,15
2. 2. Sygeplejersker – 4,01
3. 3. Læger – 3,95

Kilde: Radius.

Jacob Kuehn/MSF

LIGNENDE ARTIKLER